title

להורדה

אישה רעה: פרק 111

מוניקה מתעקשת לתת לאדולפו הזדמנות נוספת. בראוליו מתנצל בפני דייגו ומניח לו וללידיה לחזור בשלום לבירה.

מוניקה מתעקשת לתת לאדולפו הזדמנות נוספת. בראוליו מתנצל בפני דייגו ומניח לו וללידיה לחזור בשלום לבירה. אלטגרסיה נפגשת עם סאול והוא מתרגז לראות אותה מגיעה בחברת דניאל. רפאל ובראוליו אורבים להם.

פרקים מלאים