title

להורדה

אישה רעה: פרק 110

סאול מבקש ממוניקה לתת לו הזדמנות. רפאל אומר לרחינה שאלטגרסיה הורתה לו לרצוח את פליפה.

סאול מבקש ממוניקה לתת לו הזדמנות. רפאל אומר לרחינה שאלטגרסיה הורתה לו לרצוח את פליפה. היא בודקת סרטוני אבטחה בחברה ושואלת על כך את דניאל. גופתה של אלנה מתגלה. בראוליו מוצא את דייגו ולידיה יחד.

פרקים מלאים