title

להורדה

אקאסיה: פרק 70

כריסטינה מחליטה שלא לספר לאסטבן שהיא בהיריון עד שהוא יחליט מה יהיו היחסים ביניהם.

כריסטינה מחליטה שלא לספר לאסטבן שהיא בהיריון עד שהוא יחליט מה יהיו היחסים ביניהם. חואן קרלוס מבקר את אוליסס ולא מאמין לו שהוא חף מפשע. אקאסיה הולכת לשמוע את הגרסה של אוליסס.

פרקים מלאים