title

להורדה

באה מאהבה: פרק 8

חואן מציג לדויד את ההצעה למכירת היקב. ליליאן זועמת כשדויד ולוסיאנה חוזרים יחד מהנהר.

מרתה וילדיה מפזרים את אפרו של מרקוס בכרמים. לוסיאנה שוחה בנהר, דויד חושב שהיא טובעת וקופץ למים להציל אותה. חואן מציג לדויד את ההצעה למכירת היקב. ליליאן זועמת כשדויד ולוסיאנה חוזרים יחד מהנהר.

פרקים מלאים