title

להורדה

באה מאהבה: פרק 7

חואן מתכנן למכור את אדמות היקב ולגרוף את הרווח לכיסו. לוסיאנה מגיעה ליקב ונכנסת לבית בדלת הראשית.

חואן מתכנן למכור את אדמות היקב ולגרוף את הרווח לכיסו. לוסיאנה מגיעה ליקב ונכנסת לבית בדלת הראשית, דויד צועק עליה בלי לדעת מי היא. מרתה מתקשה להאמין שמרקוס מת. ליליאן מגרשת את לוסיאנה מהבית.

פרקים מלאים