title

להורדה

באה מאהבה: פרק 6

שנתיים עברו ממותה של ליסה, ודויד עדיין מסתגר בחדרו ומתעלם מילדיו. מרתה מחליטה לנסוע למקסיקו למשפחתה.

שנתיים עברו ממותה של ליסה, ודויד עדיין מסתגר בחדרו ומתעלם מילדיו. מרתה מחליטה לנסוע למקסיקו למשפחתה, ליליאן נחושה להיפטר מהם. מרקוס מקבל אשרת כניסה לארה"ב ומשכנע את לוסיאנה לנסוע איתו.

פרקים מלאים