title

להורדה

באה מאהבה: פרק 5

אחרי מותה של ליסה דויד לא מוצא נחמה. לכולם קשה, ומרתה עוזרת עם הילדים.

אחרי מותה של ליסה דויד לא מוצא נחמה. לכולם קשה, ומרתה עוזרת עם הילדים. פרננדה מבקשת מגרסיאלה שלא תלך. ליליאן מתחילה להשתלט על הבית. לוסיאנה רוצה שאימה ומיגל יגיעו לטקס הסיום שלה.

פרקים מלאים