title

להורדה

באה מאהבה: פרק 4

לוסיאנה עומדת לסיים את לימודי האגרונומיה. מיגל מקבל את תפקיד מנהל היקב.

לוסיאנה עומדת לסיים את לימודי האגרונומיה. מיגל מקבל את תפקיד מנהל היקב. ליסה כועסת כשהיא שומעת שליליאן וחואן מנסים לרמות את דויד. ליסה מתווכחת עם גרסיאלה ליד הנהר, זו מכה אותה באבן וליסה טובעת.

פרקים מלאים