title

להורדה

באה מאהבה: פרק 3

מרקוס ולוסיאנה נאלצים לברוח מטיחואנה כי אנשי קויוטה רודפים אחריהם. דויד בא לחפש אותם אבל לא מוצא אותם.

מרקוס ולוסיאנה נאלצים לברוח מטיחואנה כי אנשי קויוטה רודפים אחריהם. דויד בא לחפש אותם אבל לא מוצא אותם. מרקוס מתקשר למרתה ממרחקים. ליסה מבשרת לדויד שהם מחכים לעוד ילד. ליסה לא חשה בטוב ומתעלפת.

פרקים מלאים