title

להורדה

באה מאהבה: פרק 2

מרקוס ולוסיאנה מגורשים לטיחואנה. מבריח גבולות מעוניין למכור את לוסיאנה גם במחיר חיסולו של מרקוס.

מרקוס ולוסיאנה מגורשים לטיחואנה. מבריח גבולות מעוניין למכור את לוסיאנה גם במחיר חיסולו של מרקוס. חואן לא מוכן לסייע למרקוס ולשאר העובדים ובכוונתו למעול בכספי היקב. ליליאן שומעת זאת.

פרקים מלאים