title

להורדה

באה מאהבה: פרק 1

דויד וליסה נשואים באושר, אף שגרסיאלה, אחותה של ליסה, חושקת בדויד.

דויד וליסה נשואים באושר, אף שגרסיאלה, אחותה של ליסה, חושקת בדויד. אימן ליליאן מלשינה על משפחה של עובדיו לרשויות הגירה, ומרקוס ובתו לוסיאנה עומדים להיות מגורשים למקסיקו.

פרקים מלאים