title

להורדה

אישה רעה: פרק 98

מוניקה מונעת מאלטגרסיה להרוג את רפאל והן מתקרבות קצת זו לזו. לאחר השימוע, בראוליו קולט שמצבו קשה.

מוניקה מונעת מאלטגרסיה להרוג את רפאל והן מתקרבות קצת זו לזו. לאחר השימוע, בראוליו קולט שמצבו קשה והוא סוחט את אלטגרסיה כדי שתעזור לו. לסרו נופל למים ומאבד את הכרתו.

פרקים מלאים