title

להורדה

אישה רעה: פרק 97

אלטגרסיה שוכבת עם גבר זר, אך לא מצליחה לשכוח את סאול. רפאל מגלה שהוא אביה של מוניקה ומספר לה על כך.

אלטגרסיה שוכבת עם גבר זר, אך לא מצליחה לשכוח את סאול. רפאל מגלה שהוא אביה של מוניקה ומספר לה על כך. היא מהממת אותו ומזעיק את אלטגרסיה. רפאל זוכה במינוי חשוב שיקשה על אלטגרסיה.

פרקים מלאים