title

להורדה

אישה רעה: פרק 96

אלטגרסיה רוצה לוודא שרפאל הוא "הקוף" החמישי. דניאל ורפאל עורכים בדיקת דנ"א.

לסרו ויסניה מתחתנים בשיכון. סאול מתגעגע למוניקה, שמתעלמת ממנו, ודייגו מחפש את קרבתה של לידיה אך לשווא. אלטגרסיה רוצה לוודא שרפאל הוא "הקוף" החמישי. דניאל ורפאל עורכים בדיקת דנ"א.

פרקים מלאים