title

להורדה

אקאסיה: פרק 61

נורברטו וחרמן מתפייסים. נורברטו מכה את חוליאנה כשהוא מגלה שאביו של חרמן מעולם לא ידע על קיומו.

נורברטו וחרמן מתפייסים. נורברטו מכה את חוליאנה כשהוא מגלה שאביו של חרמן מעולם לא ידע על קיומו. אוליסס פצוע קשה אבל האינדיאנית מצילה אותו בנס. אקאסיה יוצאת לבלות עם מנואל והם מתנשקים.

פרקים מלאים