title

להורדה

אקאסיה: פרק 56

החוטפים מצרפים לאוליסס חטופה בשם איצל ומבהירים לו שיעבוד עד מותו בשביל הבוס שלהם.

אקאסיה נוסעת עם אסטבן למפגש ומגלה שלשניהם יש חדר אחד במלון. הקטור מתלהב מהציורים של חרמן ומפלרטט עם כריסטינה. החוטפים מצרפים לאוליסס חטופה בשם איצל ומבהירים לו שיעבוד עד מותו בשביל הבוס שלהם.

פרקים מלאים