title

להורדה

אישה רעה: פרק 95

אלטגרסיה מוטרדת ממינויו הקרוב של פליפה, שעלול לטרפד את פעילות החברה

דייגו לא מצליח לנשק את לידיה והיא עוזבת בכעס. אלטגרסיה מוטרדת ממינויו הקרוב של פליפה, שעלול לטרפד את פעילות החברה. אלטגרסיה שואלת את רפאל מה ידוע לו על דניאל.

פרקים מלאים