title

להורדה

אישה רעה: פרק 93

לופסיטו מצליח להסיח את דעתו של בראוליו, קארן עוצרת אותו. פליפה מצליח לשחרר את סאול.

לופסיטו מצליח להסיח את דעתו של בראוליו, קארן עוצרת אותו. פליפה מצליח לשחרר את סאול. לסרו מבקש מאלטגרסיה להשתתף בחיי מוניקה, יסניה מבקשת סליחה ממנה ומרחינה. דניאל אומר למוניקה שייתכן שהוא אביה.

פרקים מלאים