title

להורדה

אישה רעה: פרק 92

רפאל משחרר את דניאל ומספר לו מיהי אימה של מוניקה. סאול מגנה את אלטגרסיה על יחסה למוניקה.

אלנה מספרת לבראוליו על הרומן. הוא פורץ לבית לטיסיה ודורש מלופסיטו לבוא. רפאל משחרר את דניאל ומספר לו מיהי אימה של מוניקה. סאול מגנה את אלטגרסיה על יחסה למוניקה, יסניה רוצה לפייס ביניהן.

פרקים מלאים