title

להורדה

אישה רעה: פרק 91

אלטגרסיה מנסה לפתות את דניאל כדי שיגלה את השם הנוסף בעוד רפאל אורב בחוץ.

מוניקה מספרת לסאול שהיא בתה של אלטגרסיה. אלטגרסיה מנסה לפתות את דניאל כדי שיגלה את השם הנוסף בעוד רפאל אורב בחוץ. אלנה מספרת לדייגו שאימו ולופסיטו נאהבים, ומאיימת להרחיק מלופסיטו את הילד.

פרקים מלאים