title

להורדה

אישה רעה: פרק 90

אלטגרסיה מטיחה במוניקה דברים קשים כדי להרחיקה ממנה וכדי שלא תגלה שנולדה בעקבות אונס.

אלטגרסיה מטיחה במוניקה דברים קשים כדי להרחיקה ממנה וכדי שלא תגלה שנולדה בעקבות אונס. ולריה מורה לבראוליו להסתלק מחייה. רפאל נדהם לגלות שמוניקה היא הבת האובדת של אלטגרסיה.

פרקים מלאים