title

להורדה

אישה רעה: פרק 89

אלטגרסיה שורפת למוות את גבינו, שמגלה לה כי ידע את סודה. מוניקה במצב אנוש.

אלטגרסיה שורפת למוות את גבינו, שמגלה לה כי ידע את סודה. מוניקה במצב אנוש. לופסיטו מספר לוולריה על האונס והיא עוברת עם דייגו לבית לטיסיה. אלטגרסיה אומרת לבראוליו שלא תסייע לו עוד.

פרקים מלאים