title

להורדה

איסבל: פרק 27

איסבל לא מוכנה שמלך צרפת יאיים על רומא ויקבע לגבי נישואי ילדיה. פרננדו יוצא לרחוב ונדקר.

מלך צרפת מציע לפרננדו הסכם ורוצה לסכסך בין פרננדו לאיסבל. איסבל לא מוכנה שמלך צרפת יאיים על רומא ויקבע לגבי נישואי ילדיה. פרננדו יוצא לרחוב ונדקר. קולון (קולומבוס) חוזר ממסעו ובידיו מתנות.

פרקים מלאים