title

להורדה

איסבל: פרק 26

קולון (קולומבוס) מכעיס את איסבל. צרפת מחליטה למסור לפרננדו את השטחים.

קולון (קולומבוס) מכעיס את איסבל. צרפת מחליטה למסור לפרננדו את השטחים. איסבל מחליטה לגרש את יהודי ספרד, אבל מרשה להם להתנצר כדי להימנע מהגירוש. אברהם מסכים להתנצר, אולם הוא אחד הבודדים.

פרקים מלאים