title

להורדה

אישה רעה: פרק 85

איסבלה מסלקת את אלטגרסיה מחייה. מוניקה ואדולפו מגלים שבראוליו היה עורך הדין של החברה של לסרו.

איסבלה מסלקת את אלטגרסיה מחייה. מוניקה ואדולפו מגלים שבראוליו היה עורך הדין של החברה של לסרו. בראוליו מסמם את לידיה ואונס אותה, ואז קורא לדייגו לבוא. אלטגרסיה משתכרת ומנסה לפתות את סאול.

פרקים מלאים