title

להורדה

אישה רעה: פרק 83

אלטגרסיה דואגת שיעקלו את כל נכסי משפחת וגה ואומרת ללסרו שהוא אדם טוב ושאין בלבה טינה כלפיו.

אלטגרסיה דואגת שיעקלו את כל נכסי משפחת וגה ואומרת ללסרו שהוא אדם טוב ושאין בלבה טינה כלפיו. מוניקה מגלה באמצעות בדיקת דם חוזרת שהיא לא בתו של לסרו. קארן חשה שהחטיפה קשורה איכשהו ל"קופים".

פרקים מלאים