title

להורדה

אישה רעה: פרק 82

רפאל מאשים את מוניקה במות אמיליאנו. אלטגרסיה דורשת מיסניה להביא אליה את לסרו. מוניקה מסרבת לחזור לסאול.

רפאל מאשים את מוניקה במות אמיליאנו. אלטגרסיה דורשת מיסניה להביא אליה את לסרו. מוניקה מסרבת לחזור לסאול. בראוליו כופה על דניאל להתקשר למשרד הקרן לשם אליבי ובכל זאת חשדו של סאול מתעורר.

פרקים מלאים