title

להורדה

אישה רעה: פרק 81

אלטגרסיה מרחיקה ממנה את סאול, ומוניקה נוהגת כמוה. איסבלה נפרדת מאמיליאנו.

אלטגרסיה מרחיקה ממנה את סאול, ומוניקה נוהגת כמוה. איסבלה נפרדת מאמיליאנו. אמיליאנו, שנחרד מהגילויים על אביו, מתמסטל ונהרג בתאונת אופנוע. רפאל מורה לגבינו לברר את זהות בתה של אלטגרסיה.

פרקים מלאים