title

להורדה

אקאסיה: פרק 54

אקאסיה מחפשת את אוליסס ומאמינה בחפותו, אף שכולם אומרים לה שהוא נוכל שברח עם נוריה.

אקאסיה מחפשת את אוליסס ומאמינה בחפותו, אף שכולם אומרים לה שהוא נוכל שברח עם נוריה. מנואל מנצל את היעלמותו של אוליסס כדי לנסות לכבוש את אקאסיה. אלחנדרה עושה בדיקת היריון.

פרקים מלאים