title

להורדה

אקאסיה: פרק 50

מנואל משתכר, חרמן מחלץ אותו ואחד מאנשיו מכה אותו כמעט למוות. ממיטו מבקש מפרלה לברוח אתו.

מנואל משתכר, חרמן מחלץ אותו ואחד מאנשיו מכה אותו כמעט למוות. ממיטו מבקש מפרלה לברוח אתו. אלחנדרה נחושה להתחתן עם דנילו כדי להגן על חבריה.

פרקים מלאים