title

להורדה

אקאסיה: פרק 49

דנילו ואלחנדרה דבקים בסיפור שהמציאו על עברם המשותף. פרלה מגיעה לאחוזת בנבנטה ומסבכת את דנילו.

דנילו ואלחנדרה דבקים בסיפור שהמציאו על עברם המשותף. פרלה מגיעה לאחוזת בנבנטה ומסבכת את דנילו. אוליסס דורש מנוריה להראות לו את חוזי הקנייה שהיא טוענת שישנם. אקאסיה ואוליסס מתעלסים לראשונה.

פרקים מלאים