title

להורדה

אקאסיה: פרק 48

דנילו חונק את אמה של אלחנדרה למוות בנוכחותה ומאיים להרוג את חרמן אם היא לא תישאר אתו.

דנילו חונק את אמה של אלחנדרה למוות בנוכחותה ומאיים להרוג את חרמן אם היא לא תישאר אתו. אלחנדרה מגבה את הסיפור של דנילו וממשיכה לדחות את חרמן. מנואל לא מרוצה מכך שלואיסה מקדישה זמן לארתורו.

פרקים מלאים