title

להורדה

אקאסיה: פרק 47

אסטבן חושד במניעיה של כריסטינה. רוסה מונעת ממנואל לפגוש את לואיסה.

דנילו לוקח את אלחנדרה לאמה, הן מתעמתות. חרמן ואקאסיה בדרכם לכפר. אסטבן חושד במניעיה של כריסטינה. רוסה מונעת ממנואל לפגוש את לואיסה.

פרקים מלאים