title

להורדה

אקאסיה: פרק 44

ארתורו מזמין כרטיסי ביקור ללואיסה בעבור העסק. אלחנדרה משאירה הודעה לאקאסיה ומודיעה לה שהיא עוזבת.

ארתורו מזמין כרטיסי ביקור ללואיסה בעבור העסק. אלחנדרה משאירה הודעה לאקאסיה ומודיעה לה שהיא עוזבת. אנשי האחוזה מתחילים לחפש אותה. דנילו מאיים עליה שאם היא לא תתקשר הוא יהרוג את חרמן.

פרקים מלאים