title

להורדה

שורה וסאיט: פרק 43

אלייה מספרת לסאיט שהרגה את בילי. אמינה מציעה לה להישאר אצלה בבית.

אלייה מספרת לסאיט שהרגה את בילי. אמינה מציעה לה להישאר אצלה בבית. אלייה כותבת לפטרו מכתב. סאיט מחביא את ג'ליל במכבסה. המפקד האנגלי עוצר את סברי ודורש שאלייה תוסגר לידיו תמורת שחרורו של סברי.

פרקים מלאים