title

להורדה

שורה וסאיט: פרק 41

אלייה מנסה להתאושש מהבגידה של פטרו. סאיט משתף את מורבט בחלומו.

שורה מגלה לטינה מדוע נענתה בחיוב להצעת הנישואין של פטרו. עיישה, שנשואה להאקי, מעמידה פני תמימה ומנסה לסכסך בין בני הבית. אלייה מנסה להתאושש מהבגידה של פטרו. סאיט משתף את מורבט בחלומו.

פרקים מלאים