title

להורדה

שורה וסאיט: פרק 39

סאיט מתחתן עם מורבט. שורה מגיבה קשה מאוד וחווה משבר נפשי. סאיט מתרגז על הביקורת של אמינה עליו.

סאיט מתחתן עם מורבט. שורה מגיבה קשה מאוד וחווה משבר נפשי. סאיט מתרגז על הביקורת של אמינה עליו, יוצא מהבית ולא חוזר בליל הכלולות. פטרו מזמין את שורה לחופשה והיא מסכימה לנסוע אתו.

פרקים מלאים