title

להורדה

שורה וסאיט: פרק 36

עיישה מסרבת להתחתן עם האקי ולוחצת על גוזידה לעזור לה. פטרו מנצל את אלייה.

עיישה מסרבת להתחתן עם האקי ולוחצת על גוזידה לעזור לה. פטרו מנצל את אלייה. סאיט וג'ליל חוזרים לאיסטנבול. הקרע ביחסים בין שורה לסאיט מגיע לנקודה שממנה כבר אין דרך חזרה.

פרקים מלאים