title

להורדה

שורה וסאיט: פרק 35

סאיט דוחה בנימוס את הצעת השידוך. מכתב הפרדה שגוזידה כותבת לג'ליל מגיע לידיים הלא נכונות.

סאיט דוחה בנימוס את הצעת השידוך. מכתב הפרדה שגוזידה כותבת לג'ליל מגיע לידיים הלא נכונות. סרן בילי ממשיך לסחוט את פטרו עם המכתב מהברונית לולה.

פרקים מלאים