title

להורדה

שורה וסאיט: פרק 34

גוזידה מתכוונת לספר ליאחיה על רצונה להתגרש. לוטפו רוצה לשדך לסאיט את מורבט.

בערב הפתיחה, חיילים בריטים נהרגים בידי לוטפו וחבריו. סאיט ושורה רבים, וברקע פטרו וטינה מסיתים את שורה כנגד סאיט. גוזידה מתכוונת לספר ליאחיה על רצונה להתגרש. לוטפו רוצה לשדך לסאיט את מורבט.

פרקים מלאים