title

להורדה

שורה וסאיט: פרק 31

סאיט כמעט מוצא להורג בתלייה, אך ניצל ברגע האחרון. הפעם בילי מציל אותו בניגוד לרצונו של פטרו.

סאיט כמעט מוצא להורג בתלייה, אך ניצל ברגע האחרון. הפעם בילי מציל אותו בניגוד לרצונו של פטרו. סאיט חוזר למלון ומופתע לשמוע ששורה לא עלתה על הספינה. אלייה אומרת לפטרו שהיא רוצה להרוג את בילי

פרקים מלאים