title

להורדה

שורה וסאיט: פרק 30

גוזידה אומרת לג'ליל שהיא אוהבת אותו. חייל אנגלי מצית שרפה במלון, לפי פקודת הסרן.

גוזידה אומרת לג'ליל שהיא אוהבת אותו. חייל אנגלי מצית שרפה במלון, לפי פקודת הסרן. שורה מפחדת לאבד את סאיט ואומרת לו שהיא לא מוכנה לעזוב אותו. פטרו רוצח את לולה, והסרן עוצר את סאיט באשמת הרצח.

פרקים מלאים