title

להורדה

שורה וסאיט: פרק 29

הירייה שנורתה לעבר סאיט פוגעת בשורה. סאיט מבהיל אותה לבית חולים, היא עוברת ניתוח וחייה ניצלים.

הירייה שנורתה לעבר סאיט פוגעת בשורה. סאיט מבהיל אותה לבית חולים, היא עוברת ניתוח וחייה ניצלים. טינה מבקשת מסאיט לצאת מחיי שורה ולא להמשיך לסכן אותה. סאיט מבטיח שלא יפגוש שוב את שורה.

פרקים מלאים