title

להורדה

מלכת הלבבות: פרק 134

ריינה מוצאת את חוויאר חשדן מתמיד. היא עוזרת לו להתגונן מול פורצים.

ריינה מוצאת את חוויאר חשדן מתמיד. היא עוזרת לו להתגונן מול פורצים. הם שוכבים, אך הוא מבהיר לה שהוא יישאר עם אמליה. ויקטור חושד שאסטפניה חטפה את בנו ושבנה הוא זה שמת.

פרקים מלאים