title

להורדה

מלכת הלבבות: פרק 133

חוויאר מוצא מחסה בבר של אמליה. ריינה מציעה פרס תמורת מידע עליו ולקוח בבר מתקשר. ריינה מגיעה לבר.

חוויאר מוצא מחסה בבר של אמליה. ריינה מציעה פרס תמורת מידע עליו ולקוח בבר מתקשר. ריינה מגיעה לבר. התינוק של אסטפניה נולד מת, היא דורשת תינוק אחר באיומים.

פרקים מלאים