title

להורדה

מלכת הלבבות: פרק 127

ריינה מתעמתת עם אסטפניה. חוויאר מוצא את אסטפניה פצועה והיא טוענת שריינה דחפה אותה במדרגות.

ריינה מתעמתת עם אסטפניה. חוויאר מוצא את אסטפניה פצועה והיא טוענת שריינה דחפה אותה במדרגות. חוויאר חושד שמיזם יופיטר עדיין פעיל. ויקטור אומר לקוני שאגתה היא בתם של גרטה ולסרו, ומזריק לה את הסם.

פרקים מלאים