title

להורדה

שורה וסאיט: פרק 20

התכנית של הברונית ופטרו נכשלת, והוא מחליט למצוא לעצמו בעל ברית חזק יותר.

התכנית של הברונית ופטרו נכשלת, והוא מחליט למצוא לעצמו בעל ברית חזק יותר. אלייה מגלה ליאחיה שריזה נלקח בידי הבריטים וחוששת ממה שהא עלול לספר להם. עלי מייעץ לסאיט בנושא יחסיו עם שורה.

פרקים מלאים