title

להורדה

אישה רעה: פרק 73

סאול מתנצל בפני אלטגרסיה, היא מציעה לו לפגוש אותה באחוזה והוא מבולבל. אלטגרסיה מגלה את זהותו של פרנסיסקו.

מוניקה מכה את אמיליאנו, שכופה את עצמו על איסבלה. סאול מתנצל בפני אלטגרסיה, היא מציעה לו לפגוש אותה באחוזה והוא מבולבל. אלטגרסיה מגלה את זהותו של פרנסיסקו. ללטיסיה נמאס לסייע לאלטגרסיה.

פרקים מלאים