title

להורדה

מלכת הלבבות: פרק 104

סוסנה נדהמת מהדמיון בין התינוקת לגרטה. ויקטור מבהיר לאליסיה שהוא יודע שהיא אחותו של כריסטיאן.

אסטפניה מגלה במוסד הפסיכיאטרי את אוקטביו, שלא מת. לקלרה נמצא תורם. סוסנה נדהמת מהדמיון בין התינוקת לגרטה. ויקטור מבהיר לאליסיה שהוא יודע שהיא אחותו של כריסטיאן.

פרקים מלאים