title

להורדה

אישה רעה: פרק 55

מוניקה מודה בפני אלטגרסיה שהיא אוהבת את סאול. אלטגרסיה מאיימת לפגוע באביה והן רבות.

מוניקה מודה בפני אלטגרסיה שהיא אוהבת את סאול. אלטגרסיה מאיימת לפגוע באביה והן רבות. אסוסנה מגלה שחימנה בקשר עם בראוליו. מוניקה אומרת לדניאל שעליה לעזוב את עבודתה בקרן.

פרקים מלאים